Terapija ar MOTOmed trenažieri

Motomed kustību terapijā tiek izmantoti speciāli MOTOmed trenažieri. Šī terapija ieteicama insulta pacientiem, multiplās sklerozes, spastiskās paralīzes pacientiem, pacientiem ar cerebrālo trieku, dažādām muskuļu saslimšanām, plaušu slimībām, Parkinsona slimības pacientiem, kā arī ārstējot jebkuras kustību ierobežojumu formas.

Ar MOTOmed trenažieri veiktais trenniņš ir saaudzīgs, pilnīgi drošs un motorizēts. Trenažieri var darbināt vairākos režīmos:

1. Pasīvais treniņš ar motora palīdzību

Kājas vai rokas tiek kustinātas datorizēta motora palīdzību. Šim terapijas veidam ir īpaša nozīme paralizēto (it īpaši spastisku) ekstremitāšu trenēšanai vai sagatavošanai pirms individuālas fizioterapijas. Kājas un rokas atrodas relaksācijas stāvoklī, muskulatūras tonuss pašregulējas un pakāpeniski samazinās.

2. Servo treniņš – aktīvais treniņš ar motora atbalstu

Ar servo funkcijas palīdzību, kas ir iebūvēta trenažierī ir iespējams uztvert visniecīgākās muskulatūras kontrakcijas pat visvājākajās ekstremitātēs un ar motora palīdzību notiek aktīvo kustību izpildes stimulēšana. Bieži vien pacienti paši nenojauš, ka viņi spēj patstāvīgi veikt aktīvo treniņu – servo funkcija viņiem dod šo iespēju. Rehabilitācijas process pacientiem ar ļoti vāju muskulatūru var tikt uzsākts agrīni.

3. Aktīvais treniņš

Šis treniņa veids ir līdzīgs aktīvajam treniņam kā uz ergometra darbojoties atsevišķi rokām vai kājām ar iespēju uzstādīt dažādas pakāpes (līdz 20 pakāpēm) pretestību kustībām. Pēc nepieciešamības var tikt mainīts pretestības lielums, kā arī var tikt mainīts kustības virziens.

4. Simetriskais treniņš

Pacientam trenējoties aktīvajā režīmā uz trenažiera displeja notiek ekstremitāšu pieliktā spēka analīze – tiek uzrādīts kura ekstremitāte spiež uz pedāli vājāk un attiecīgi par cik procentiem vājāk. Šī funkcija ir īpaši nozīmīga treniņam pacientiem ar vienas puses paralīzi.

Trenažiera displejs patstāvīgi uzrāda laiku cik ilgi trenažieris ir darbojies aktīvajā un pasīvajā režīmos.

MOTOmed spasticitātes kontroles funkcija

Darbojoties aktīvajā vai pasīvajā režīmā var pēkšņi rasties muskulatūras krampji, kas pārtrauc kustību izpildi. MOTOmed kustību aizsardzības funkcija nofiksē muskulatūras tonusa pēkšņas izmaiņas, apstādina trenažieri un maina pedāļu kustības virzienu, tādā veidā novēršot un pakāpeniski mazinot spasticitāti. Trenažiera jūtība uz spasticitāti var tikt regulēta pēc vajadzības.

15 – 45 min. / 5.00 – 12.00