ergoterapija
ergoterapija-2

Cilvēki ikdienā veic dažādas darbības: ēd, mazgājas, meklē informāciju ar datoru, dodas ciemos, izklaidējas dejojot u. c. Daudzas no tām ļaudis veic automātiski, nedomājot, kādi apstākļi tās nodrošina. Taču var pienākt brīdis, kad slimības vai traumas dēļ kādu no ierastajām nodarbēm (vai varbūt pat visas) cilvēks nespēj veikt. Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās aktivitātēs ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un labklājību.

Ergoterapija vispirms tiek vērsta uz zaudēto/traucēto spēju atjaunošanu, izmantojot roku vingrinājumus, sensoro stimulāciju un reālas vai imitētas aktivitātes. Bet, ja traucējumi ir neatgriezeniski vai kamēr netiek pilnībā atjaunotas nepieciešamās spējas, tiek ieteiktas kompensatoras veikšanas stratēģijas, palīgierīces un vides pielāgošana.

Ergoterapeits strādā ar klientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, ka arī pensijā esošiem. Ergoterapeits palīdz cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem pēc pārciesta insulta, galvas traumām, lūzumiem, nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, pēc apdegumiem, utt., gan slimnīcās, veselības un sociālajos aprūpes centros, sociālajos dienestos, darbavietās, skolās, ka arī mājās.

Lai sasniegtu pilnīgu terapijas mērķi, liela nozīme ir komandas darbam. Ir nepieciešams sadarboties ar citiem speciālistiem (ārstējošo ārstu, fizioterapeitu u.c.), ģimenes locekļiem, aprūpētājiem un brīvprātīgajiem.

Veselības centrā “Baltezers” pieejamas sertificēta ergoterapeita Mairitas Švānes konsultācijas.

Konsultācijas cena EUR 20.00

Nodarbības cena EUR 12.00 – 20.00

Darba laiki:

Pirmdiena 12:00 – 18:00
Otrdiena 12:00 – 18:00
Ceturdiena 10:00 – 17:00
Piektdiena  9:00 – 15:00

Ergoterapija bērniem

Ergoterapeits strādā arī ar priekšlaicīgi dzimušajiem mazuļiem un bērniem. Biežākie traucējumi, kad nepieciešama ergoterapeita palīdzība bērniem, ir dzemdību traumas vai iedzimti defekti, psihomotorās attīstības traucējumi, smadzeņu bojājumi, garīgās veselības vai uzvedības problēmas, autisms, locītavu saslimšanas un traumas. Ergoterapeita konsultācija ir ieteicama bērniem, kuri savā attīstībā nedaudz aizkavējas – slikti runā un lēni apgūst jaunas lietas.

Ergoterapijas mērķis ir palīdzēt bērnam sasniegt maksimālu neatkarību ikdienas aktivitāšu veikšanas laikā atbilstoši savam vecumam. Kā, piemēram, ergoterapijas nodarbībās var tikt trenētas šādas iemaņas:

  • Pašaprūpes prasmes (zobu tīrīšana, pogāšana, šņorēšana, ēšanas piederumu lietošana u.c.)
  • Sīkās motorikas un manipulāciju prasmes (pirkstu veiklība, spēks, satvērieni; rakstāmpiederuma satvēriens, griešana ar šķērēm)
  • Acu-roku koordinācija (krāsošana, mācīšanās rakstīt uz tāfeles vai pārrakstīt tekstu kladē)
  • Plānošanas un organizēšanas prasmes (laika izpratne, pulksteņa apgūšana, dienas režīms)
  • Sensorās funkcijas (palīdzēt bērniem ar sensoriem traucējamie atbilstoši reaģēt uz dažādiem apkārtējās vides kairinātājiem)

Ergoterapeits, veicot bērna novērtēšanu, nepieciešamības gadījumā var rekomendēt atbilstošu tehnisko palīglīdzekli ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai. Tehniskie palīglīdzekļi var būt ļoti dažādi, sākot no vienkāršiem uzgaļiem rakstāmpiederumiem, beidzot ar multifunkcionāliem aktivitāšu krēsliem un daudzlīmeņu runas iekārtām.

Ergoterapeits konsultē bērnus un viņu vecākus par ergonomikas pamatprincipu pielietojumu ikdienā:

  • Ergonomiskas skolas somas izvēle, lietošanas paradumi
  • Pareiza sēdēšanas poza
  • Atbilstošas mācību vides iekārtošana (galda, krēsla augstums, apgaismojums)