ergoterapija
ergoterapija-2

Cilvēki ikdienā veic dažādas darbības: ēd, mazgājas, meklē informāciju ar datoru, dodas ciemos, izklaidējas dejojot u. c. Daudzas no tām ļaudis veic automātiski, nedomājot, kādi apstākļi tās nodrošina. Taču var pienākt brīdis, kad slimības vai traumas dēļ kādu no ierastajām nodarbēm (vai varbūt pat visas) cilvēks nespēj veikt. Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās aktivitātēs ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un labklājību.

Ergoterapija vispirms tiek vērsta uz zaudēto/traucēto spēju atjaunošanu, izmantojot roku vingrinājumus, sensoro stimulāciju un reālas vai imitētas aktivitātes. Bet, ja traucējumi ir neatgriezeniski vai kamēr netiek pilnībā atjaunotas nepieciešamās spējas, tiek ieteiktas kompensatoras veikšanas stratēģijas, palīgierīces un vides pielāgošana.

Ergoterapeits strādā ar klientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, ka arī pensijā esošiem. Ergoterapeits palīdz cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem pēc pārciesta insulta, galvas traumām, lūzumiem, nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, pēc apdegumiem, utt., gan slimnīcās, veselības un sociālajos aprūpes centros, sociālajos dienestos, darbavietās, skolās, ka arī mājās.

Lai sasniegtu pilnīgu terapijas mērķi, liela nozīme ir komandas darbam. Ir nepieciešams sadarboties ar citiem speciālistiem (ārstējošo ārstu, fizioterapeitu u.c.), ģimenes locekļiem, aprūpētājiem un brīvprātīgajiem.

Veselības centrā “Baltezers” pieejamas sertificēta ergoterapeita Mairitas Švānes konsultācijas.

Konsultācijas cena EUR 15.00, atkārtota konsultācija EUR 10.00

Nodarbības cena EUR 9.00 – 16.00

Darba laiki:

Pirmdiena 12:00 – 18:00
Otrdiena 12:00 – 18:00
Ceturdiena 10:00 – 17:00
Piektdiena  9:00 – 15:00