MK noteikumu par Covid-19 infekcijas ierobežošanu izpilde

Informācija par drošības pasākumiem restorānā

  • Lai paēstu restorānā, personām, kas vecākas par 18 gadiem, ir jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
  • Pilngadīgiem apmeklētājiem, kas vēlas paēst restorānā kopā ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ir jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bērniem līdz 12 gadu vecumam sertifikāts nav nepieciešams, bērniem no 12 gadu vecuma ir jāuzrāda Covid-19 testa sertifikāts vai izglītības iestādē veikts tests, kas nav vecāks par 72 stundām un ir negatīvs.
  • Telpās viesiem ir jāievēro MK noteikumi un, neatrodoties pie sava galdiņa, jāvalkā mutes un deguna aizsegs.
  • Saskaņā ar MK noteikumiem restorāna darba laiks ir saīsināts līdz pulksten 21.00.
  • Gan telpās, gan ārā pie viena galdiņa drīkst sēdēt ne vairāk kā 4 personas.