SIA “Balt Aliance”
Senču prospekts 45,
Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164
Reģ.nr. 40003279227
AS DNB banka, kods RIKOLV2,
LV71RIKO0002013068733

DISTANCES LĪGUMS

1. Līguma priekšmets

1.1. PĀRDEVĒJS – interneta tirdzniecības vietnes www.baltvilla.lv, turpmāk – INTERNETVEIKALS, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Balt Aliance”, reģistrācijas Nr. 40003279227, juridiskā un pasta adrese: Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk – LĪGUMS, piedāvā un pārdod preces, pakalpojumus un dāvanu kartes PIRCĒJAM;

INTERNETVEIKALA adrese: Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164.

1.2. Pircējs – rīcībspējīga persona, kas veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā.

1.3. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti vietnē www.baltvilla.lv.

1.4. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem noteikumiem ir veicis samaksu par Preci.

1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam, iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

 

2. Reģistrācija un personas datu aizsardzība

2.1. Lai varētu izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces: pārtikas preces, viesnīcas, SPA, un restorāna pakalpojumi, Pircējam, veicot pasūtījumu ir jāaizpilda pieteikuma forma, kur jānorāda personas pamatdati – vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīves vietas adrese.

2.2. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību;.

2.3. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, atgriešanu, izrakstot grāmatvedības dokumentus un veicot citas no Līguma izrietošās saistības. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.4. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.5. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

 

3. Preču un pakalpojumu pasūtīšana

3.1. Veicot pasūtījumu nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru, e-pastu.

3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci vai pakalpojumu uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

 

Pasūtīšanas noteikumi:

3.3. Pātikas preču pasūtīšanas noteikumi:

3.3.1. Ja Pasūtījumu veic otrdienā, trešdienā līdz plkst. 16:00, tad:

  • saņem preces uz vietas pēc adreses Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164 piektdienā, sestdienā plkst. 13:00 – 21:00;
  • vai ar piegādi – sestdienā plkst. 12:00 – 18:00.

3.3.2. Ja Pasūtījumu veic sestdienā, svētdienā, pirmdienā līdz plkst. 16:00, tad:

  • saņem preces uz vietas pēc adreses Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164 trešdienā, ceturtdienā plkst. 13:00 – 21:00;
  • vai ar piegādi trešdienā, ceturtdienā plkst. 13:00 – 17:00.

3.3.3. Pārdevējs 2h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža sazinās ar klientu telefoniski vai e-pastā un precizē pasūtījuma saņemšanas un/ vai piegādes laiku un vietu.

3.4. Viesnīcas un SPA pakalpojumu pirkuma noteikumi:

3.4.1. Pirkumus viesnīcas un SPA pakalpojumiem var veikt katru dienu 24h diennaktī.

3.4.2. Pakalpojuma pirkuma elektronisko voučeri var saņemt katru dienu plkst. 8.00 – 23.00.

3.5. Dāvanu karšu pirkuma noteikumi:

3.5.1.Pircējs Dāvanu kartes pirkumus var veikt katru dienu 24h diennaktī.

3.5.2. Pircējs Elektronisko Dāvanu karti var saņemt uz norādīto e-pasta adresi katru dienu plkst. 8.00 – 23.00.

3.6. Preču vai pakalpojuma saņemšana netiek nodrošināta, ja klients savā norādītajā e-pastā nav saņēmis pasūtījuma vai pirkuma apstiprinājumu.

 

4. Preču cena un apmaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas Internetveikalā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2. Pircējam par restorāna precēm, viesnīcas un SPA pakalpojumiem jānorēķinās pasūtījuma veikšanas brīdī, veicot priekšapmaksu ar norēķinu karti tiešsaistē.

4.3. Pircējam, iegādājoties restorāna preces, pirkšanas brīdī ir jānoŗēkinās arī par piegādes pakalpojumiem, kur cena par piegādi tiks norādīta automātiski pie pirkuma groza.

4.4. Pēc viesnīcas vai SPA pakalpojumu pirkuma samaksas veikšanas pircējs saņems voučeri 2h laikā uz pircēja norādīto e-pastu, izņemot laiku no plkst. 23.00 līdz 08.00.

4.5. Pēc Dāvanu kartes pirkuma veikšanas, Pircējs saņems elektronisko dāvanu karti uz norādīto e-pasta adresi, izņemot laiku no plkst. 23.00 līdz 08.00.

4.6. Pēc restorāna preču pirkuma samaksas veikšanas pārdevējs 2 h laikā sazināsies telefoniski vai caur norādīto e-pastu, lai vienotos par preču piegādes vai saņemšanas laiku, bet ne ārpus restorāna darba laika.

 

5. Preču un pakalpojumu saņemšana un piegādes

5.1. Pircējs Pasūtītās restorāna preces var saņemt pēc adreses: Viesnīca Baltvilla, Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads atbilstoši pasūtījuma noteikumiem.

5.2. Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi Pircējam tiek nodrošināta pie nosacījumiem, ka:

5.2.1. Preču Pasūtījuma apjoms ir ne māzāks kā 50.00 EUR .
5.2.2. Preču piegādes vieta ir: Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, Berģi, Garkalne, Ādaži, Carnikava, Alderi, Baltezers, Bukulti, Langstiņi, Mucenieki, Sunīši, Upesciems.
5.2.3. Maksa par piegādi ir 3.50 EUR.
5.2.4 restorāna preču Pasūtījumiem virs 100.00 EUR Pārdevējs nodrošina bezmaksas piegādi.

5.3 Veicot viesnīcas, SPA pakalpojumu, Dāvanu kartes iegādi Pircējs 2 h laikā (izņemot laiku no plkst. 23.00 līdz 08.00) uz norādīto e-pasta saņems elektronisku voučeri vai elektronisko dāvanu karti, kurā norādīts pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma apraksts un pakalpojuma sniegšanai noteiktais laika periods jeb voučera vai dāvanu kartes derīguma termiņš.

5.4. Pircējs viesnīcas un/ vai SPA pakalpojumus var saņemt viesnīcā Baltvilla, iepriekš veicot rezervāciju caur www.baltvilla.lv vai e-pastu info@batvilla.lv, atbilstoši voučerī noteiktajam derīguma termiņam.

Pēc rezervācijas veikšanas Pircējs e-pastā saņems viesnīcas vai SPA pakalpojuma rezervācijas apstiprinājumu, kas jāuzrāda ierodoties viesnīcā.

5.5. Pircējs internetveikalā iegādāto dāvanu karti var izmantot atbilstoši dāvanu karšu lietošanas noteikumiem, kas atrodami www.baltvilla.lv.

5.6. Pārdevējs piegādā restorāna Preces Pircēja norādītajā adresē ar Pārdevēja norīkotas personas starpniecību.

5.7. Saņemot pasūtīto restorāna preci ar piegādi, Pircējs parakstās uz pasūtījuma izsniedzēja veidlapas par pasūtījuma saņemšanu.

5.8. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā.

5.9. Par preču piegādes laiku Pircējs tiek informēts telefoniski preču piegādes dienā.

5.10. Preču piegāde notiks pēc Pasūtījuma formā norādītās adreses.

5.11. Preces jāsaņem norādītajai personai pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona, uzskatāms, ka Pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.

5.12. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.

 

6. Preču un pakalpojumu atgriešana

6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.2. Voučera derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no iegādes brīža.

6.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, jo:

6.2.1. restorāna pārtikas Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ;
6.2.2. restorāna pārtikas preces tiek piegādātas pārtikas tūlītējam patēriņam;
6.2.3. ja izsniegtā voučera vai Dāvanu kartes derīguma termiņš par izmitināšanas un/vai SPA pakalpojumu sniegšanu ir beidzies;
6.2.4. ja pirkumā norādītā viesnīcas un/vai SPA pakalpojuma sniegšana ir pilnībā pabeigta.

6.4. Ja izpildās punktā 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. minētie nosacījumi, Pircējs nevar atgriezt preces un Pārdevējs Pircējam naudas līdzekļus neatgriež.

6.5. Pircējam ir tiesības atteikties no SPA pakalpojumu vai Dāvanu kartes pirkuma 14 darba dienu laikā no pirkuma veikšanas, rakstot pieprasījumu uz Pārdevēja e-pastu info@baltvilla.lv. Pēc Pircēja atteikuma pārdevējs pircējam naudu atgriež uz maksājumu kartes norēķinu kontu 5 darba dienu laikā.

6.6. Jebkuru darījumu var atcelt, ja valstī tiek noteikta ārkārtas situācija vai iestājās nepārvaramas varas apstākļi.

6.7. Pircējs pēc palīdzības un/ vai informācijas var vērsties katru dienu laikā no plkst. 8.00 līdz 23.00, zvanot uz tālruni +371 67840640, mob. tālr: +371 27877803 vai e-pastā info@baltvilla.lv.

 

7. Citi noteikumi

7.1. Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.