Starptautiska izstāde Oslo

SIA “Balt Aliance”  ir īstenojusi  Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu ar Nr. 3.2.1.2/16/I/002 “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, kura […]

Lasīt vairāk